Škola plivanja


lokacija: Pašmanska 1 – ”Royal4kids” bazeni

termini radnim danima:

16.00-16.45 (uzrast 3,5-5,5 god)

17.00-17.45 (uzrast 5,5-6,5 god)

18.00-18.45 (uzrast 6,5-9,5 god) 

19.00-19.45 (uzrast 9,5-14 god)

termini vikendom:

09.00-09.45 (uzrast 3,5-5,5 god)

10.00-10.45 (uzrast 5,5-6,5 god)

11.00-11.45 (uzrast 6,5-9,5 god)

12.00-12.45 (uzrast 9,5-14 god)

 

img_5753 img_5751 img_6074 img_5968